Studnie głębinowe na własnej działce

W roku 2015 zniesiono konieczność zgłaszania prac, związanych z wierceniem własnej studni głębinowej, jeżeli będzie się to wiązało ze zwykłym korzystaniem z wód podziemnych. Oznacza  to, że głębokość ujęcia nie może przekroczyć 30 metrów, zaś ilość wody wydobytej na dobę, może wynosić do 5000 litrów. Dla wielu rodzin jest to atrakcyjna możliwości korzystania z wody z własnego ujęcia, co wiąże się nie tylko z polepszeniem jakości, ale także o wiele niższymi kosztami za użycie wody. Chociaż wiercenie studni głębinowej wiąże się z kosztami, ponieważ oprócz zrobienia odwiertu, należy wyposażyć się w inne, konieczne do wydobywania cieczy narzędzia, jest to rozwiązanie opłacalne. Po ilu latach się zwróci? Każdy może dokonać indywidualnej kalkulacji, na przykład na stronach firm, zajmujących się tego typu pracami. Koniecznie należy je zlecić wykwalifikowanemu zespołowi

Własne ujęcie wody –  to proste

Usytuowanie takich obiektów, jak studnie głębinowe, jest regulowane prawnie. Odwiert musi być położony minimum 5 metrów od granicy działki, 7,5 m od granicy osi rowu przydrożnego, 15 metrów od budynków inwentarskich czy też zbiorników, w których gromadzone są nieczystości, 30 m od przewodu kanalizacyjnego oraz aż 70 m od nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt. Poszczególne parametry między innymi chronią wodę przed zanieczyszczeniem, które mogłoby sprawić, że nie nadawałaby się ona ani do picia, ani do prania czy mycia. Oczywiście na etapie wiercenia obiektu takiego jak studia wodomierzowa można przeprowadzić proces uzdatniania wody, ale możliwe jest także na późniejszych etapach. Właściciel studni jest także zobowiązany do przeprowadzania corocznej dezynfekcji. Firma zajmująca się odwiertami, po zakończeniu prac najpierw oczyszcza studnie z pozostałości po wierceniu, a następnie, aplikuje odpowiednią dawkę chloru, który ma za zadanie zdezynfekować wodę oraz utlenić substancje organiczne, a także inne szkodliwe substancje. Wodę można także dezynfekować za pomocą ultradźwięków. Jak prezentują się koszty wiercenia studni głębinowej? Zależy to od kliku czynników, między innymi średnicy wykonywanych prac. Wystarczy skontaktować się z firmą, zajmująca się tego rodzaju pracami,  a na nasz użytek zostaną przeprowadzone obliczenia, pozwalające oszacować koszty. Trzeba pamiętać, że to nie jedyny wydatek, ponieważ trzeba będzie dokupić dodatkowo takie akcesoria jak pompa czy filtry. Nie wolno również zapomnieć o tym, że firma ma obowiązek zostawić nam dokumentację studni, składającą się między innymi z gwarancji i przekroju hydrogeologicznego.